O nás

Komplexní služby v energetice

Amper Holding poskytuje podnikům a municipalitám služby v oblasti decentralizované energetiky a je tak jednou z českých "ESCO" (Energy Services COmpany) společností. Jde zejména o tyto energetické služby: energetický management, úspory se zárukou formou EPC projektů, výroba elektřiny a tepla přímo u klienta, realizace úsporných projektů i kogeneračních jednotek v naší investici, profesionální meteorologické předpovědi pro energetiku, dopravu, pojišťovnictví, zemědělství, provoz lokálních distribučních soustav. V návaznosti na historické spojení s dodavatelem elektřiny a plynu a první českou virtuální elektrárnou Amper Market pokračuje Amper Holding v naplňování vize decentralizované, úsporné a nízkoemisní energetiky, nyní s hlavním důrazem na úspory energií u zákazníka, energetický managament a inovativní technologie. Geograficky se většina společností Amper Holding zaměřuje na Česko a případně Slovensko. Amper Meteo poskytuje služby profesionální meteorologie po celé Evropě.

Vedení společnosti

Ing. Jan Palaščák
Generální ředitel a předseda představenstva

Vystudoval gymnázium ve Vysokém Mýtě a následně ekonomii, filozofii a politologii na Masarykově univerzitě v Brně. První zkušenosti s energetikou získal v oboru obnovitelných zdrojů, kde se již od roku 2007 podílel na projektech fotovoltaických elektráren a dalších OZE a dále na projektech v oblasti zpracování a recyklace odpadů. V roce 2011 založil obchodníka s elektřinou a plynem Amper Market, který se postupně zařadil až na 5.-6. příčku mezi dodavateli elektřiny českým zákazníkům a jako první v Česku přišel Amper Market s konceptem virtuální elektrárny, založeným na výkupu elektřiny od decentralizovaných výrobců. V roce 2017 Amper Market a.s. utržila 3,5 miliardy korun,  v roce 2018 již obrat firmy překročí čtyři miliardy korun. V červenci 2018 prodal spolu s ostatními akcionáři Amper Market skupině Bohemia Energy a současně Bohemia Energy a Amper Holding navázaly strategickou spolupráci v oblasti energetických služeb. Od roku 2013 své podnikání rozšiřoval do dalších oblastí, mezi něž patří energetické úspory (Amper Savings), lokální distribuční soustavy (Amper Distribuce), kogenerační jednotky (Amper Generation) a přesná předpověď počasí (Amper Meteo). Celou skupinu zastřešuje mateřská společnost Amper Holding, ve které má nyní 85% podíl. Více zde

Ing. Leoš Aldorf
Technický ředitel a místopředseda představenstva

Je absolventem Energetického ústavu Fakulty strojního inženýrství na VUT v Brně. Od roku 1999 pracoval ve společnosti ABB DIZ s.r.o. v divizi Building Systems jako projektový manažer energetických systémů. Po prodeji této divize společnosti Genesis Capital (2003) přešel do nově vzniklé společnosti AB Facility a.s., kde byl odpovědný za kompletní přípravu a realizaci energeticky úsporných projektů. Od roku 2007 působil v této společnosti na pozici ředitele energetické divize, zaměřené na poskytování komplexních služeb v oblasti energetiky. Je spoluzakladatelem energetické skupiny Amper Holding, a.s. a od října 2013 je předsedou představenstva akciové společnosti Amper Savings. Aktivně se podílel na vzniku Asociace poskytovatelů energetických služeb v České republice i na Slovensku (APES).

Ing. Tereza Ešnerová
Finanční a provozní ředitelka

Vystudovala finance a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze. Po ukončení studia pracovala na Ministerstvu pro místní rozvoj. V roce 2002 nastoupila do Československé obchodní banky, kde měla na starosti administrativu a zpracování dokumentace transakcí ve skupině. Od roku 2004 působila jako konzultant v poradenské společnosti Brain Logistics, kde byla odpovědná za přípravu a realizaci poradenských projektů pro malé a střední podniky. Hlavní náplní projektů bylo především zajištění financování podniků, prodej podniků a jejich částí, srovnávací analýza a zpracování podnikatelských záměrů. Na pozici finanční ředitelky společnosti Amper Market působila v letech 2012 – 2015, od roku 2016 je finanční ředitelkou Amper Holdingu.

Facebook Twitter